Fundacja Fizjoterapeutów Koni Z pasją i miłością. Pomagamy.

Fundacja Fizjoterapeutów Koni

Głównym celem fundacji jest edukacja polskiego społeczeństwa odnośnie potrzeby stosowania fizjoterapii u koni, a także poszerzanie świadomości co do sposobu traktowania koni.Chciałbyś z nami pracować?

Masz ciekawy pomysł lub reprezentujesz firmę albo instytucję, która działa na korzyść koni?


Skontaktuj się z nami

Cele fundacji


Celem Fundacji jest wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej i naukowej
prowadzonej na rzecz ochrony koni, uwzględniająca w szczególności:

Działania na rzecz ochrony koni
Opiekę nad końmi potrzebującymi pomocy
Działania na rzecz poprawy dobrostanu koni
Poprawa jakości rehabilitacji i fizjoterapii koni
Prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej
Propagowanie właściwego stosunku do zwierząt
Wspieranie artystów i producentów
Wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej
"Edukacja społeczeństwa to inwestycja, która zawsze procentuje. Sztuką jest nie samo wyleczenie czy rehabilitacja koni ale świadomy sposób użytkowania, który ograniczy ryzyko kontuzji do minimum. Bowiem świadomy jeździec to szczęśliwy, zdrowy koń."

Paulina Puchała Prezes Fundacji Terapeutów Koni

Nasze projekty


Realizowane przez Fundację projekty i współprace, są ucieleśnieniem jej idei i zapisów statutu.
Są to między innymi:

Nasi Partnerzy


Partnerzy współpracujący z Fundacją i pomagający jej w realizacji celów.
Bez nich wiele rzeczy nie byłoby możliwych:

Fabryczna 4
58-125 Pszenno
E-mail: szkolafizjoterapiikoni@onet.pl

NIP: 8842780936
REGON: 368020888
KRS: 0000690609